Нова интернет презентација Основног суда у Сремској Митровици
је у фази израде.

 

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОСТАЛО


 

ПОСЕБНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

Непокретности
I продаја

Непокретности
II продаја

 

   

Покретне ствари
I продаја

Покретне ствари
II продаја

 

 
   

 

 
       

© 2011 Oсновни суд у Сремској Митровици

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

телeфон: 022/600-100;   телефакс: 022/600-102